POSTER - 32 Klinik Çalışma - Genel
Servikal Akciğer Fıtığının VATS ile Onarımı Abstract in English is NA. Please mail to:
A. Nayci, C. Moir
MeUTF anayci@mersin.edu.tr
Akciğer dokusunun toraks boşluğundan boyuna doğru fıtıklaşması oldukça nadir görülür. Çocukluk döneminde görülen apikal akciğer fıtıklarının büyük kısmı doğumsal nedenlere bağlıdır ve intratorasik basıncın aşırı artışına bağlı gelişebilir. Bu fıtıklar, çok zaman minimal semptomatoloji gösterdiği için ve genellikle spontan olarak geçtiğinden, nadiren cerrahi onarımı gerekir. Bir yaşında sağ servikal akciğer tanısı alan 3 yasında bir kız cocuğu konservatif olarak takip edildi. Ancak, fıtığının progressif olarak büyümesine bağlı solunum sıkıntısı, öksürük ve ses kısıklığı gibi semptomlarında belirgin artış gelişmesi üzerine cerrahi tedavisine karar verildi. Hastanin sağ akciğer apeksi torakoskopi yardımıyla eksize edildi. Ileri takiplerinde hastanın bu tedaviden yararlandığı görüldü. Sonuc olarak, minimal invaziv bir yöntem olan VATS?ın, boynun bu nadir fıtıklarında başarıyla kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bu olgu, çocuklarda VATS ile onarılan ilk akciğer fıtığı olup, cerrahi tedavi yapılan servikal akciğer fitıklarında toplam hasta sayısını 3?e çıkarmıştır.
GERİ DÖN