TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİLİK SINAVI DUYURUSU

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi öncesinde Antalya'da 28 Ekim 2015 tarihinde Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlilik Kurulu tarafından yeterlilik sınavının birinci basamağı yapılacaktır. Sınava son sene uzmanlık öğrencileri ve Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği üyesi uzmanlar başvurabilir.

Başvuru için:

  1. Sınava girmek istediğinizi bildirir dilekçe,
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
    • Uzmanlar için uzmanlık diploması kopyası (onaylı) veya diploma almaya hak kazandığını bildirir belge,
    • Son sene uzmanlık öğrencileri için uzmanlık eğitimi aldığı kurumdan son sene uzmanlık öğrencisi olduğuna dair belge,
  3. Sınav harcının yatırıldığını bildirir dekont,
  4. Özgeçmiş (örneğini bu bağlantıdan indirebilirsiniz)

belgelerinin Sınav Komisyon Sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir. Sınav ücreti 50 TL olup doğrudan Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği hesabına yatırılmalıdır. Ödemenizi yaparken lütfen açıklama bölümünde isminizi ve yeterlilik sınavı için ödeme yaptığınızı mutlaka belirtiniz.

Başvuruların en geç 28 Eylül 2015 Pazartesi günü Sınav Komisyonu Sekreterliğine ulaşmış olması gerekmektedir.

Soruların konulara göre ağırlıkları şöyledir:

Konu Ağırlık (%)
Genel konular 10
Travma 10

Endoskopi

5
Baş boyun ve toraks 10
Karın 30
Genito üriner sistem 20
Tümörler 15

Banka Hesap Numarası:
Hesap Adı: TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ
Halkbank Uludağ Üniversitesi Kampüsü Şubesi, BURSA
Şube Kodu: 1329
Hesap No: 16100020
IBAN No: TR05 0001 2001 3290 0016 1000 20

Başvuru Belgelerinin Gönderileceği Adres:
Tutku Soyer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,
Samanpazarı, ANKARA

Hüseyin İlhan

Yeterlilik Kurulu Başkanı