Video Poster - 1

Pediatrik PNL Olgusu: Video Sunumu
MS Arslan, H Zeytun, S Arslan, E Basuguy , Aydogdu, MH Okur, A Onen, I Uygun, S Otcu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi
Bildiri Özetini Göster

Video Poster - 4

Özofagusta İntramural Yerleşimli Bronkojenik Kiste Torakoskopik Yaklaşım
NY Taştekin*, G Küçük*, G Göllü*, E Ergün*, S Yıldız**, S Fitöz**, M Bingöl Koloğlu*
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD*, Radyoloji AD**, Ankara
Bildiri Özetini Göster

Video Poster - 5

Adölesan Hastada Akut Duodenal ve Gastrik Perforasyona Laparoskopik Yaklaşım
G Göllü, G Küçük, B Türedi, E Ergün, Y Taştekin, A Yağmurlu, H Dindar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Ankara
Bildiri Özetini Göster

Video Poster - 6

Single port laparaskopiyle Varikoselektomi Olgusu: Video Sunumu
E Basuguy, H Zeytun, MS Arslan, S Arslan, B Aydogdu, MH Okur, l Uygun, S Otcu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk cerrahisi ve Çocuk ürolojisi
Bildiri Özetini Göster

Video Poster - 7

Torakoskopik Bronkojenik Kist Eksizyonu
F AKBIYIK, D GÜNEY, MN AZILI, G BAYRAM-KABAÇAM, Z LİVANELİOĞLU
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Çocuk Cerrahisi Kliniği
Bildiri Özetini Göster

Video Poster - 8

Laparoskopik Morgagni Hernisi Onarımı
F AKBIYIK
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Çocuk Cerrahisi Kliniği
Bildiri Özetini Göster

Video Poster - 9

Torakoskopik Nöro-Eterik Kist Eksizyonu
F AKBIYIK, E MAMBET, G BAYRAM-KABAÇAM, Z LİVANELİOĞLU, T TİRYAKİ
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Çocuk Cerrahisi Kliniği
Bildiri Özetini Göster

Video Poster - 10

Over Torsiyonunda Her Zaman Over Kan Akımı Bozulmayabilir
G Göllü*, E Ergün*, Y Taştekin*, H Tuzlalı*, G Küçük*, F Mammadov*, S Fitöz**, M Çakmak*
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD*, Radyoloji AD**
Bildiri Özetini Göster

Video Poster - 12

KC kist hidatik olgularında laparoskopik yaklaşım: safra yolları ile ilişkili bir olgu
Salim Bilici, Kemal Ağengin, Veli Avci, Mehmet melek
Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fakültesi Çocuk cerrahisi AD Van
Bildiri Özetini Göster

Video Poster - 13

Yenidoğan Olguda PUV Ablazyonu: Video Sunumu
MS Arslan, S Arslan, H Zeytun , E Basuguy , B Aydogdu,  MH Okur,   A Onen, I Uygun, S Otcu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk cerrahisi ve Çocuk ürolojisi
Bildiri Özetini Göster

Video Poster - 14

Laparoskopik pyeloplasti
K Ağengin*, V Avci*, S Bilici*, M Melek*
Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Van
Bildiri Özetini Göster

Video Poster - 15

Üreterovezikal Darlık Zemininde Gelişen Ürolitiazis Olgusu: Video Sunumu
MS Arslan,  H Zeytun, E Basuguy , S Arslan, B Aydoğdu, , MH Okur,   A Önen, İ Uygun, S Otçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk cerrahisi
Bildiri Özetini Göster