Çevrimiçi Eğitimler

Kurslar
29th International Meeting of the Pediatric Colorectal Club

BY: admin

29th International Meeting of the Pediatric Colorectal Club (PCC), June 26-28, 2022 | Jerusalem, Israel

BASIN AÇIKLAMASI

BY: admin

TÇCD Basın Açıklaması

NUTRIGUNCEL Pediatrik Nütrisyon Güncelleme Dijital Toplantısı 2021

BY: admin

12 Aralık 2021, Saat 14:00 - 17:30

15. Ulusal 3. Uluslararası Yara Kongresi

BY: admin

16-19 Aralık 2021, Gloria Otel ve Kongre Merkezi, Antalya

KAMUOYU DUYURUSU

BY: admin

TÇCD Kamuoyu Duyurusu

NUTRIGUNCEL Pediatrik Nütrisyon Güncelleme Dijital Toplantısı

BY: admin

22 Kasım 2020, Saat 14:00 - 16:45

Yenidoğan Cerrahisi Kursu - 2020

BY: admin

14-15 Mart 2020, Başkent Üniversitesi, Adana

Karın ve Kolorektal Cerrahi Kursu 2019

BY: admin

30 Kasım - 1 Aralık 2019, Mersin

Genitoüriner Cerrahi Kursu 2019

BY: admin

15-17 Kasım 2019, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Çocuklarda Rijid Bronkoskopi Kursu - 2019

BY: admin

28-29 Nisan 2019, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

Çocuk Travmalarında İleri Yaşam Desteği Kursu 2019

BY: admin

4-5 Mayıs 2019, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

Çocuklarda Onkolojik Cerrahi Kursu 2018

BY: admin

15-16 Aralık 2018, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Çocuklarda Cerrahi Göğüs Hastalıkları Kursu 2018

BY: admin

17-18 Kasım 2018, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu - 2018

BY: admin

28-29 Nisan 2018, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Atakent Hastanesi - Halkalı Yerleşkesi, İstanbul

Yenidoğan Cerrahisi Kursu - 2018

BY: admin

7-8 Nisan 2018, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Çevrimiçi Eğitim Etkinlikleri

2020 Mart ayının ortalarında ülkemizde belirginleşen Covid-19 pandemisi sağlık hizmeti sunumunda önemli değişikliklere neden olmuştur.

Çoğu donanımlı sağlık kurumu pandemi hastanesi statüsüne alınmış, dönüşümlü çalışma, Covid servislerine öncelikli hizmet sağlama, elektif cerrahilerin ertelenmesi, toplantılardan kaçınılması gibi pandemi kontrolü için zorunlu tedbirler alınmıştır. Bunun doğal sonucu olarak hem meslek, hem de özel yaşamımız önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu süreçte meslek içi eğitim etkinliklerinin sürdürülmesi zorlaşmıştır.

Fiziki olarak aynı mekanda toplanılamıyor olunması çevirimiçi eğitimleri cazip bir alternatif olarak gündeme taşımıştır. Bu yöntemin kazanımları olarak;

  • Katılımcıların diledikleri yerden katılma rahatlığı,
  • Konunun uzmanlarını, işte veya evde, katılımcının tercih ettiği alanda misafir edilebilmesi,
  • Görsel ve işitsel bilgi ve deneyim aktarımına olanak sağlayan etkileşimli ortamın sağlaması,
  • Seyahat zorunluluğu olmadan, zaman ve maddi kaynak tasarrufu ile toplantılara katılabilme,
  • Kurum, şehir, ülke sınırlarının ötesine kolayca çıkma olanağı sayılabilir.

Bu kazanımlar teknolojik altyapının gelecekte çok kullanılacağının da bir işaretidir. Bu çerçevede Derneğimiz çevirimiçi eğitim programlarını oluşturma ve geliştirme kararı almıştır. Hedef kitle öncelikle Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve genç Uzmanlarımız olarak belirlenmiştir.

Eğitim Kuruluna bağlı Çevirimiçi Eğitim Koordinatörlüğü kurulmuş ve kısa sürede anket yolu ile yaz dönemi programı oluşturulmuştur. Yaz döneminde Zoom platformu üzerinden iki haftada bir güncel konular üzerine sunumlar yapılacak ve oturumlar video kaydı ile daha sonra paylaşıma açılacaktır. Güz döneminde ise daha çok yönlü kullanım hazırlıkları sürdürülmektedir.

Güncel program aşağıda bilginize sunulmuştur. Her toplantının bağlantısı hafta başında duyurulacaktır

2021-2022 Dönemi Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Çevrimiçi Eğitim Etkinlikleri Programı

Tarih Konu Konuşmacı  
14 Ekim 2021 GİS Yabancı Cisimlerine Yaklaşım Müjdem Nur Azılı İzle
4 Kasım 2021 Safralı Kusan Bebek: Adım Adım Yaklaşım Hakan Taşkınlar İzle
18 Kasım 2021 Posterior Üretral Valv Olgusunda Tedavi ve İzlemde Karşılaşılabilecek Sorunlar Mustafa İmamoğlu İzle
9 Aralık 2021 Konstipasyon Tedavisinde Sadece Laksatif Yeterli mi? Emre Divarcı İzle
23 Aralık 2021 Çocuk İstismarına Yaklaşım ve Yasal Yükümlülükler Tolga Dağlı  
6 Ocak 2022 Karın Duvarı Defektlerinde Tedavi Yaklaşımları Semire Ezer İzle
20 Ocak 2022 Her Rektal Kanamalı Çocuk, Çocuk Cerrahı Tarafından Görülmeli mi? Dilek Demirel ve Gönül Çaltepe İzle
3 Şubat 2022 Bronkoskopi Komplikasyonları ve Yönetimi Onur Öztan  İzle
17 Şubat 2002 Hirschsprung Hastalığında Hangi Yöntem Tercih edilmeli? Yönteme Bağlı Uzun Dönem Sorunlar Nelerdir? Mustafa Olguner  İzle
3 Mart 2022 Özofagus Atrezisinde Cerrahi Sonrası Hastanın Uzun Dönem Takibinde Ne Tür Sorunlar Bizi Bekliyor? Arif Gürpınar İzle
17 Mart 2022 Çocuklarda İdrar Kaçırma ve Kabızlığa Farklı Bir Yaklaşım: Pelvik Taban Kas Rehabilitasyonu Halil Tuğtepe İzle
31 Mart 2022 Nöroblastom Tedavisinde Güncel Protokolde Ne Değişti? Ahmet Çelik ve Refik Emre Çeçen İzle
14 Nisan 2022 Hipospadias Komplikasyonlarının Yönetimi Murat Çakmak İzle
28 Nisan 2022 Gastroözefageal Reflüde Cerrahi Girişimi Ne Zaman Planlayalım? Hangi Yöntemi Seçelim? Gürsu Kıyan İzle
12 Mayıs 2022 Çocuklarda Tiroid Lezyonlarına Güncel Yaklaşım, Ne Zaman Cerrahi Girişim Yapalım? Özlem Boybeyi  
26 Mayıs Pankreas Cerrahisi Kıvılcım K. Cerit  
09 Haziran 2022 Kist Hidatiğe Yaklaşım Ünal Bakal ve Ahmet Kürşad Poyraz  
23 Haziran 2022 Çocuk Cerrahisinde Endoskopik Cerrahinin Temel Prensipleri  Aydın Yağmurlu  

2020-2021 Dönemi Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Çevrimiçi Eğitim Etkinlikleri Programı
 
Tarih Konu Konuşmacı  
5 Haziran 2020 Covid-19 Pandemisi ve Çocuk Cerrahisi Burak Tander
Oktav Bosnalı
Sunum Tartışma
18 Haziran 2020 Tanıdan tedaviye malrotasyon Özlem Boybeyi İzle
2 Temmuz 2020 Nekrotizan enterokolit: Cerrahın rolü Münevver Hoşgör İzle
16 Temmuz 2020 Over kitleleri: Koruyucu cerrahi her zaman mümkün mü? Gülnur Göllü Bahadır İzle
6 Ağustos 2020 Ürolityazis: Etiyoloji, sıklık, yönetim/tedavideki gelişmeler Tuğrul Tiryaki İzle
20 Ağustos 2020 Meme kitleleri: Ne zaman ameliyat, ne zaman takip? Ahmet Çelik İzle
3 Eylül 2020 İnmemiş testis: Tanı ve tedavi algoritmaları Baran Tokar İzle
17 Eylül 2020 Uzun aralıklı özofagus atrezisinin yönetimi Tolga Dağlı İzle
1 Ekim 2020 Göğüs duvarı deformiteleri: Güncel yaklaşım Oğuz Ateş İzle
22 Ekim 2020 Skrotal kitleler Abdülkerim Temiz İzle
12 Kasım 2020 Bağırsak atrezilerinde perioperatif yönetim Ayşenur Celayir İzle
19 Kasım 2020 Yenidoğan bebekte cerrahi karın Pelin Oğuzkurt SunumOlgular
03 Aralık 2020 Laparoskopik inguinal herni onarımı: Hasta ve teknik seçimi Ali İhsan Dokucu İzle
17-24 Aralık 2020 Yanıklı hastaya yaklaşım Geylani Özok Bölüm 1Bölüm 2
07 Ocak 2021 Küçük çocuklarda piyeloplasti endikasyonları ve sonuçları Arzu Şencan İzle
21 Ocak 2021 Çocuk travmalarına yaklaşım - 1 Ahmet Kazez İzle
28 Ocak 2021 Çocuk travmalarına yaklaşım - 2 Mete Kaya İzle
04 Şubat 2021 Çocuk travmalarına yaklaşım - 3 Dinçer Avlan İzle
18 Şubat 2021 Wilms tümöründe güncel yaklaşım Kıvılcım Karadeniz Cerit İzle
04 Mart 2021 Pnömotoraks: Farklı etyolojiler farklı yaklaşım gerektirir mi? Hüseyin İlhan İzle
18 Mart 2021 Gastrointestinal duplikasyonlar Gonca Topuzlu Tekant İzle
01 Nisan 2021 Doğumsal akciğer hastalıklarına cerrahi yaklaşım Ali Naycı İzle
15 Nisan 2021 Total kolonik aganglionoziste yeni bir cerrahi yaklaşım Ender Arıtürk İzle
29 Nisan 2021 Hipospadias Yunus Söylet İzle
20 Mayıs 2021 Vezikoüreteral reflü: Subüreterik enjeksiyon üreteroneosistostominin yerini tutar mı? Ünal Zorludemir İzle
27 Mayıs 2021 Cinsiyet gelişim bozukluklarına güncel cerrahi yaklaşım Güngör Karagüzel İzle
10 Haziran 2021 Yakıcı madde içmelerinde güncel durum Zafer Dökümcü İzle

Görüş, öneri ve sorularınız için iletişim bilgisi:

Cem Boneval Abdülkerim Temiz
cboneval@gmail.com aktemiz@yahoo.com
0 532 361 90 90 0 532 730 82 69
Hakkımızda

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği resmi internet sitesi

DEVAMINI OKU

Etkinlikler
#
29th International Meeting of the Pediatric Colorectal Club (PCC),…
#
2 Kasım 2022 Çarşamba
#
TÇCD Basın Açıklaması
İletişim
Üye Girişi

Üye Girişi