TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI


11 Mart 2022

Yetkili ve yetkisiz kişilerin sağlık sistemindeki olumsuz gelişmelerin faturasını hekimlere çıkarmalarını, insancıl ve haklı olan taleplerimizi görmezden gelmelerini kabul etmiyoruz:

  1. Uygulanan sağlık sistemi yanlıştır.
  2. Birinci, ikinci üçüncü basamak hizmetlerinin kaldırılması, her sağlık kuruluşunun her basamaktan hastaya hizmet vermesi yanlıştır.
  3. Sağlık sistemi ülkenin her köşesine dengeli ve yeterli bir şekilde götürülememiştir.
  4. Hekimler ve hekimlik mesleği değersizleştirilmektedir.
  5. Sağlıkta şiddet özendirilmektedir.
  6. Mevcut sağlık sisteminin sorunlarının sebebi hekimler değildir.
  7. Sağlıktaki tüm sorunların hekimlerden kaynaklandığını düşünmek, söylemek akılcı değildir; sorunları ötelemektir.
  8. Tehdit, yalan ve karalamalar ile sorunlar çözülmez.
  9. Hekimlerin hak kayıpları vardır.
  10. İnsanca yaşanabilir ücret talebimiz en son taleptir.

Amasyalı cerrah Şerafettin Sabuncuoğlu da buradaydı, biz de buradayız.
Hep buradaydık, Buradayız, Burada olacağız!
Bu Ülke bizim.
Bu ülkenin evlatları, gerçek sahipleriyiz.
Bu vatan, bu Cumhuriyet hepimizin.
Tek isteğimiz halkımıza yeterli ve kaliteli bir hizmet sunmaktır.

Kamuoyuna en derin saygılarımızla

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu