TÇCD Bilimsel Araştırma Ödülleri

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği tarafından Prof. Dr. İhsan Numanoğlu ve Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez Bilimsel Araştırma Ödülleri ile Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu Onkoloji Araştırma Ödülü verilmektedir.

Ödüllere başvuru koşuları ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin ilkeler aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Son başvuru tarihi, ulusal kongreden 20 gün öncesidir. Adayların başvuru koşullarını yakından incelemesi ve yerine getirmesi önemle rica olunur.

Ödüller için diğer araştırmacıların onay formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Başvuru için gerekli belgeleri aşağıda bulunan Online Ödül Başvurusu butonuna tıklayarak açılan formu kullanarak gönderebilirsiniz.

Başvuranların tümüne başarılar dileriz.

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

GENEL

TÇCD, ülkemizde çocuk cerrahisinin kurulmasında öncülük yapan ve günümüzdeki düzeye gelmesinde büyük emekleri olan üç değerli bilim insanı adına bilimsel araştırma ödülleri verecektir. Bu ödüllerin adları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü
 2. Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez Bilimsel Araştırma Ödülü
 3. Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu Onkoloji Araştırma Ödülü (yalnızca onkoloji alanında yapılan araştırmalara verilir)

ÖDÜLLER

 1. Ödül Belgesi: Ödülü kazananlara TÇCD Başkanı ve Jüri Başkanının imzaları ile “Ödül Belgesi” verilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Ödül başvurusu yapacak araştırmacılarda üst yaş sınırı bulunmamakla birlikte ilk isim olacak kişilerin genç araştırmacılardan seçilmesi teşvik edilmektedir.
 2. Ödül çalışmadaki ilk sıraya sahip kişiye değil tüm çalışma ekibine verilir.
 3. Çalışma konusunun Çocuk Cerrahisi alanında olması ve çalışma ekibinde en az bir kişinin Çocuk Cerrahisi uzmanı olması gerekmektedir.
 4. Araştırıcılar, ilk iki yazarı arasında yer aldıkları bir araştırma ile ödüle başvurabilirler. Bir araştırma için yalnızca bir araştırıcı başvuruda bulunabilir. Her biri farklı araştırma olmak üzere, aynı kişi birden çok başvuru yapabilir.
 5. Araştırıcılar, olgu sunumu dışındaki tüm araştırmaları (in vitro deneyler, hayvan deneyleri ya da klinik araştırmalar) ile ödül başvurusunda bulunulabilirler.
 6. Başvuru yapılan araştırmanın, o yılın ulusal çocuk cerrahisi kongresinde sözlü bildiri olarak kabul edilmiş olması gerekir. Araştırma herhangi bir dergide yayınlanmış ya da yayın için kabul edilmiş olmamalıdır. Başvuru gününden önce bir dergiye gönderilmiş ise durum başvuruda belirtilmelidir.
 7. Araştırmanın sözlü bildiri olarak kabulünden sonra, en geç kongre tarihinden 20 gün önce olmak koşuluyla Dernek Genel Sekreterliğine başvurulmalıdır (Online Ödül Başvurusu formu ile). Başvurudaki gecikmeler dikkate alınmaz.
  Başvuru dosyasında;
    i) araştırmanın tam metni,
   ii) başvuranın kısa özgeçmişi,
  iii) yayın listesi,
  iv) araştırmada yer alan diğer yazarların tümünün imzasını içeren ve başvuruyu onayladıklarını gösteren bir belge bulunmalıdır.
 8. Başvuru için kullanılacak formlar ve yazı örneklerine yukardaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
 9. Araştırmanın tam metni hazırlanırken Çocuk Cerrahisi Dergisi yazım kurallarına uyulmalıdır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Ödül için yapılan başvuruların, başvuru koşullarına uygunluğu TÇCD Genel Sekreteri tarafından değerlendirilir ve uygun olanlar ödül jürisine sunulur.
 2. Ödül jürisi, o kongrenin bilimsel değerlendirme kuruludur.  Kongreye katılan bilimsel değerlendirme kurulu üyeleri sayısı beşten az ise, sayıyı beşe tamamlayacak jüri üyesi TÇCD Başkanınca atanarak ödül değerlendirme jürisi tamamlanır. Kurulda görevli olmasa da, TÇCD Genel Sekreteri ödül jürisine katılır.
 3. Jüri üyelerinin birer oy hakkı vardır ve karar oy çokluğu ile alınır.
 4. Jüri değerlendirmesinde en yüksek oy alan bilimsel araştırma sayısı birden fazla ise; bunların tümü ödül belgesi almaya hak kazanırken, o yılın para ödülü en yüksek oy alanlar arasında eşit olarak dağıtılır.
 5. Jüri ödüle layık çalışma olmadığı yönünde karar verebilir.
 6. Jüri, ödüle aday çalışmanın, kongre sırasındaki sunumlarını da dikkate alarak, son değerlendirmeyi kongre sırasında yapar.

DİĞER KOŞULLAR:

 1. Ödül verilen araştırmanın telif hakları konusunda TÇCD hiçbir hak iddia etmez.
 2. Ödül verilen araştırma, yayınlanmak üzere bir dergiye gönderildiğinde; bu durumun (kongre ve ödül adının) belirtilmesi beklenir.
 3. Ödül verilen araştırmanın içeriği veya sonuçları konusunda tüm sorumluluk çalışma sahiplerine ait olup, TÇCD’nin hiçbir biçimde sorumluluğu yoktur.