Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Çevrimiçi Eğitim Etkinlikleri

2020 Mart ayının ortalarında ülkemizde belirginleşen Covid-19 pandemisi sağlık hizmeti sunumunda önemli değişikliklere neden olmuştur.

Çoğu donanımlı sağlık kurumu pandemi hastanesi statüsüne alınmış, dönüşümlü çalışma, Covid servislerine öncelikli hizmet sağlama, elektif cerrahilerin ertelenmesi, toplantılardan kaçınılması gibi pandemi kontrolü için zorunlu tedbirler alınmıştır. Bunun doğal sonucu olarak hem meslek, hem de özel yaşamımız önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu süreçte meslek içi eğitim etkinliklerinin sürdürülmesi zorlaşmıştır.

Fiziki olarak aynı mekanda toplanılamıyor olunması çevirimiçi eğitimleri cazip bir alternatif olarak gündeme taşımıştır. Bu yöntemin kazanımları olarak;

  • Katılımcıların diledikleri yerden katılma rahatlığı,
  • Konunun uzmanlarını, işte veya evde, katılımcının tercih ettiği alanda misafir edilebilmesi,
  • Görsel ve işitsel bilgi ve deneyim aktarımına olanak sağlayan etkileşimli ortamın sağlaması,
  • Seyahat zorunluluğu olmadan, zaman ve maddi kaynak tasarrufu ile toplantılara katılabilme,
  • Kurum, şehir, ülke sınırlarının ötesine kolayca çıkma olanağı sayılabilir.

Bu kazanımlar teknolojik altyapının gelecekte çok kullanılacağının da bir işaretidir. Bu çerçevede Derneğimiz çevirimiçi eğitim programlarını oluşturma ve geliştirme kararı almıştır. Hedef kitle öncelikle Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve genç Uzmanlarımız olarak belirlenmiştir.

Eğitim Kuruluna bağlı Çevirimiçi Eğitim Koordinatörlüğü kurulmuş ve kısa sürede anket yolu ile yaz dönemi programı oluşturulmuştur. Yaz döneminde Zoom platformu üzerinden iki haftada bir güncel konular üzerine sunumlar yapılacak ve oturumlar video kaydı ile daha sonra paylaşıma açılacaktır. Güz döneminde ise daha çok yönlü kullanım hazırlıkları sürdürülmektedir.

Güncel program aşağıda bilginize sunulmuştur. Her toplantının bağlantısı hafta başında duyurulacaktır.

2021-2022 Dönemi Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Çevrimiçi Eğitim Etkinlikleri Programı

TarihKonuKonuşmacı
14 Ekim 2021GİS Yabancı Cisimlerine YaklaşımMüjdem Nur Azılıİzle
4 Kasım 2021Safralı Kusan Bebek: Adım Adım YaklaşımHakan Taşkınlarİzle
18 Kasım 2021Posterior Üretral Valv Olgusunda Tedavi ve İzlemde Karşılaşılabilecek SorunlarMustafa İmamoğluİzle
9 Aralık 2021Konstipasyon Tedavisinde Sadece Laksatif Yeterli mi?Emre Divarcıİzle
23 Aralık 2021Çocuk İstismarına Yaklaşım ve Yasal YükümlülüklerTolga DağlıKatıl
6 Ocak 2022Karın Duvarı Defektlerinde Tedavi YaklaşımlarıSemire Ezer
20 Ocak 2022Her Rektal Kanamalı Çocuk, Çocuk Cerrahı Tarafından Görülmeli mi?Dilek Demirel
Gönül Çaltepe
3 Şubat 2022Bronkoskopi Komplikasyonları ve YönetimiOnur Öztan
17 Şubat 2002Hirschsprung Hastalığında Hangi Yöntem Tercih edilmeli? Yönteme Bağlı Uzun Dönem Sorunlar Nelerdir?Mustafa Olguner
3 Mart 2022Özofagus Atrezisinde Cerrahi Sonrası Hastanın Uzun Dönem Takibinde Ne Tür Sorunlar Bizi Bekliyor?Arif Gürpınar
17 Mart 2022Diafragma Hernisine Yaklaşım ve Tedavi SeçenekleriAta Erdener
31 Mart 2022Nöroblastom Tedavisinde Güncel Protokolde Ne Değişti?Ahmet Çelik
Nur Olgun
14 Nisan 2022Hipospadias Komplikasyonlarının YönetimiMurat Çakmak
28 Nisan 2022Gastroözefageal Reflüde Cerrahi Girişimi Ne Zaman Planlayalım? Hangi Yöntemi Seçelim?
Gürsu Kıyan
12 Mayıs 2022Çocuklarda Tiroid Lezyonlarına Güncel Yaklaşım, Ne Zaman Cerrahi Girişim Yapalım?Özlem Boybeyi
26 Mayıs 2022Pankreas CerrahisiKıvılcım K. Cerit
09 Haziran 2022Kist Hidatiğe YaklaşımÜnal Bakal
Ahmet Kürşad Poyraz
23 Haziran 2022Çocuk Cerrahisinde Endoskopik Cerrahinin Temel PrensipleriAydın Yağmurlu

2020-2021 Dönemi Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Çevrimiçi Eğitim Etkinlikleri Programı

TarihKonuKonuşmacı
5 Haziran 2020Covid-19 Pandemisi ve Çocuk CerrahisiBurak Tander
Oktav Bosnalı
Sunum
Tartışma
18 Haziran 2020Tanıdan tedaviye malrotasyonÖzlem Boybeyiİzle
2 Temmuz 2020Nekrotizan enterokolit: Cerrahın rolüMünevver Hoşgörİzle
16 Temmuz 2020Over kitleleri: Koruyucu cerrahi her zaman mümkün mü?Gülnur Göllü Bahadırİzle
6 Ağustos 2020Ürolityazis: Etiyoloji, sıklık, yönetim/tedavideki gelişmelerTuğrul Tiryakiİzle
20 Ağustos 2020Meme kitleleri: Ne zaman ameliyat, ne zaman takip?Ahmet Çelik İzle
3 Eylül 2020İnmemiş testis: Tanı ve tedavi algoritmalarıBaran Tokar İzle
17 Eylül 2020Uzun aralıklı özofagus atrezisinin yönetimiTolga Dağlı İzle
1 Ekim 2020Göğüs duvarı deformiteleri: Güncel yaklaşımOğuz Ateş İzle
22 Ekim 2020Skrotal kitlelerAbdülkerim Temiz İzle
12 Kasım 2020Bağırsak atrezilerinde perioperatif yönetimAyşenur Celayir İzle
19 Kasım 2020Yenidoğan bebekte cerrahi karınPelin OğuzkurtSunum
Olgular
03 Aralık 2020Laparoskopik inguinal herni onarımı: Hasta ve teknik seçimiAli İhsan Dokucuİzle
17-24 Aralık 2020Yanıklı hastaya yaklaşımGeylani ÖzokBölüm 1
Bölüm 2
07 Ocak 2021Küçük çocuklarda piyeloplasti endikasyonları ve sonuçlarıArzu Şencan İzle
21 Ocak 2021Çocuk travmalarına yaklaşım – 1Ahmet Kazez İzle
28 Ocak 2021Çocuk travmalarına yaklaşım – 2Mete Kaya İzle
04 Şubat 2021Çocuk travmalarına yaklaşım – 3Dinçer Avlan İzle
18 Şubat 2021Wilms tümöründe güncel yaklaşımKıvılcım Karadeniz Cerit İzle
04 Mart 2021Pnömotoraks: Farklı etyolojiler farklı yaklaşım gerektirir mi?Hüseyin İlhan İzle
18 Mart 2021Gastrointestinal duplikasyonlarGonca Topuzlu Tekant İzle
01 Nisan 2021Doğumsal akciğer hastalıklarına cerrahi yaklaşımAli Naycı İzle
15 Nisan 2021Total kolonik aganglionoziste yeni bir cerrahi yaklaşımEnder Arıtürk İzle
29 Nisan 2021HipospadiasYunus Söylet İzle
20 Mayıs 2021Vezikoüreteral reflü: Subüreterik enjeksiyon üreteroneosistostominin yerini tutar mı?Ünal Zorludemir İzle
27 Mayıs 2021Cinsiyet gelişim bozukluklarına güncel cerrahi yaklaşımGüngör Karagüzel İzle
10 Haziran 2021Yakıcı madde içmelerinde güncel durumZafer Dökümcü İzle