Onursal Üyelerimiz

  • İhsan NUMANOĞLU
  • Akgün HİÇSÖNMEZ
  • Nebil BÜYÜKPAMUKÇU
  • Acun GÖKDEMİR
  • Daver YEKER
  • Işık OLCAY
  • Nur DANİŞMEND
  • S.N. Cenk BÜYÜKÜNAL
  • Selçuk YÜCESAN

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Onursal Üyelik Yönergesi

BÖLÜM I – Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı, TÇCD Genel Kurulunca onursal üye seçilebilmek için başvuru koşullarını ve bu üyelikle ilgili süreçlerin işleyişini düzenlemektir.

BÖLÜM II – Onursal Üyelik

Madde 2. TÇCD Tüzüğünün 5.2. Maddesine göre aşağıdaki özelliklere sahip kişiler onursal üye olabilir.

2.1. Çalışmalarıyla çocuk cerrahisi alanında olağanüstü başarı sağlayanlar,

2.2. Çocuk cerrahisinin gelişmesine önemli katkıda bulunan ve uzun yıllar mesleğe hizmet eden üyeler,

2.3. Çocuk cerrahisinin gelişmesine maddi ve manevi katkıda bulunanlar,

Madde 3. TÇCD’ne onursal üye olabilmek için ayrıca;

3.1. TÇCD’nin en az 25 yıllık asıl üyesi olunması gereklidir (yabancı uyruklu onursal üye adayları için bu koşul aranmaz),

3.2. Onursal üye adayının, meslek yaşamı boyunca meslek onuru zedeleyici hiçbir girişimi olmamalıdır,

3.3. TÇCD’nin en az 3 asıl üyesinin, TÇCD Genel Kuruluna sunulmak üzere TÇCD Yönetim Kuruluna aşağıdaki belgeler ekinde onursal üye olmasını istedikleri aday için başvurması gereklidir.

3.3.1. Onursal üye adayını öneren üyelerin gerekçeli başvuru dilekçesi.

3.3.2. Onursal üye adayının özgeçmişi.

3.3.3. Onursal üye adayının bilimsel çalışmaları.

Madde 4. TÇCD Yönetim Kurulu başvurunun uygunluğunu değerlendirdikten sonra TÇCD Genel Kuruluna sunar. Genel Kurulda yapılan oylamada katılan üyelerin oyçokluğu ile onursal üyelik gerçekleşir.

Bölüm III – Onursal Üyeliğin İşleyişi ve Bitişi

Madde 5. Onursal üyeler TÇCD Tüzüğünün tanımladığı aidatı ödemek zorunda değillerdir.

Madde 6. Onursal üyeler TÇCD Genel Kurulunda oy kullanamazlar.

Madde 7. Onursal üyeler TÇCD’nin düzenlediği bilimsel toplantıların onur konuklarıdır. TÇCD’nin düzenlediği Ulusal Kongreler dahil olmak üzere bütün bilimsel toplantılara kayıt ücreti ödemeksizin, ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine ait olmak üzere katılabilirler.

Madde 8. TÇCD Tüzüğünün 6. Maddesi uyarınca dernek üyeliğinin sona ermesi ile onursal üyelik de sona erer.

Madde 9. Bu yönerge TÇCD Yönetim Kurulunun onay tarihinden sonra yürürlük kazanır ve TÇCD Başkanı tarafından yürütülür.