ULUSAL KONGREYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTEYEN MERKEZLER İÇİN BAŞVURU KILAVUZU

Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongrelerine ev sahipliği yapmak isteyen merkezlerin aşağıda belirlenen belgeleri eksiksiz tamamlayıp, her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği sekreterliğine, sekreter@tccd.org.tr adresine göndermesi gerekmektedir.

  1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongrelerine ev sahipliği yapma talebini belirtir Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’na yazılmış dilekçe.
  2. Ek-1’de sunulan Başvuru Belgesinin tam olarak doldurulması gerekmektedir. Talepte bulunan merkez ve/veya Dernek üyesinin iletişim bilgileri mutlaka belirtilmelidir.
  3. Başvuru Belgesinde yer alan kongre yeri, oteli, sosyal program ve diğer bilgileri destekler nitelikle gerek duyulan belgelerin eklenmesi gereklidir.

Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar:

  1. Derneğimiz kongreleri Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi ile birlikte olmaktadır. Son yıllarda katılımcı sayımız en az 400 kişidir. Kongre merkezi ve konaklama seçiminde bu sayıyı dikkate almanızı rica ederiz.
  2. Kongre öncesi kurslar ve paralel oturum nedeni ile kongre merkezi seçiminde büyük ana salon dışında biri en az 50-100 kişilik olmak üzere, ek salonlarında gerektiğini unutmayınız.
  3. Başvuru sırasında kongre merkezi ve/veya konaklama yeri belli olmak zorunda değildir. Ancak belirtilen özellikleri içeren alternatiflerin başvuru sahipleri tarafından belirtilmesi beklenmektedir.
  4. Kongre başkanı ve sekreterine yerel düzenleme kurulu ve TÇCD Yönetim Kurulu ortak mutabakatı ile karar verilir.
  5. TÇCD Yönetim Kurulu kongre merkezi ve konaklama seçiminde kongre ev sahipleri ile eşgüdüm içinde karar verir ve kongrenin gerçekleşmesinde tek yetkilidir. Kongre organizasyon firması seçimi ve kongre ile ilgili tüm maddi işlerde TÇCD İktisadi İşletmesi sorumludur. Kongre ev sahipleri kongre ile ilgili maddi konularda hiçbir sorumluluk altına girmeyecekleri gibi hak sahibi de değildirler.