Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Çevrimiçi Kursları

Değerli Meslektaşlarımız;

Pandemi koşulları nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan yapılması zorunluluğu hepimizce bilinmektedir. Bu koşullarda hizmet içi eğitimlerin aksamaması için TÇCD olarak ilk etapta iki haftada bir Perşembe günleri 21:00’de gerçekleştirilmek üzere, konusunda uzman hocalarımızın katkısıyla çocuk cerrahisinin önemli başlıklarının ele alındığı uzun soluklu bir program oluşturulmuştu.

Pandeminin nasıl ve ne zaman sonlanacağı maalesef halen öngörülememektedir. Bu noktada Derneğimiz tarafından normal eğitim döneminde yedi başlıkta gerçekleştirdiğimiz ve ara vermek zorunda kaldığımız “Temel Eğitim Kursları”na benzer bir eğitim faaliyetine ihtiyaç duyulduğu geri bildirimlerden anlaşılmıştır.

Bu amaçla temel kurslara benzer ancak çevrimiçi/uzaktan eğitim şartlarına uygun bir program geliştirilmesi TÇCD Eğitim Kurulunca benimsenmiş ve Yönetim Kurulunca desteklenmiştir. Bu eğitim etkinliklerinin;

  • Özellikle asistan ve genç uzman meslektaşlarımıza yönelik olması,
  • Derneğin sağlayacağı uzaktan eğitim platformu üzerinden yürütülmesi,
  • Ayda bir sıklıkta yapılacak şekilde planlanması,
  • Sürenin yarım çalışma gününü geçmeyecek şekilde düzenlenmesi (ortalama 4 saat),
  • 12 kişi ile sınırlı kartılımcı sayısı ile etkileşimli yürütülmesi,
  • Ücretli olması (200 TL), dernek hesabına yatırılması
  • Katılımcılarına katılım belgesi verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede hazırlanan program aşağıda yer almaktadır.

Tarih ve SaatKurs KonusuKoordinatör
8 Ocak 2022 Cumartesi 10:00 – 15:00Diyafragma HernisiZafer Dökümcü, Cem BonevalKurs Programı Başvuru Yap
19 Şubat 2022 Cumartesi 10:00 – 15:00Anorektal Anomaliler
12 Mart 2022 Cumartesi10:00 – 15:00Wilms’ Tümörü

Diyafragma Hernisi kursu için kayıt başvuruları başlamıştır. Kurs başvuruları daha önce de olduğu gibi kurs.tccd.org.tr sitesi üzerinden yapılacaktır.